Information om Copyswede-avgifter
Informationen på denna sida kommer från Copyswede (http://www.copyswede.se/)

För uppdaterad information och ansökan, gå till Copyswede hemsida.

Ersättningsnivåer samt gällande produkter:
För de importörer och tillverkare som slutit avtal med Copyswede beträffande sådana produkter som avses i punkterna 5-8 ovan skall ersättning betalas enligt en särskild ordning. Det är tillåtet att sälja ersättningsfritt till registrerade professionella användare, organisationer för funktionshindrade och särskilda återförsäljare.
 
Privatkopieringsersättning betalas idag för följande produkter:
1. C-kassetter över 15 minuter
2. E-kassetter (VHS) från 15 minuter och uppåt
3. Minidisc
4. CD-R/-RW audio
5. CD-R/-RW andra än CD-R/-RW audio
6. DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-RAM, DVD-R/+R Double Layer
7. MP3-spelare, videospelare som t.ex. DVD-spelare med inbyggd hårddisk, set- top boxar och liknande anordningar med inbyggt minne

Produkt
Lagringskapacitet
Ersättning  
CD-R
Samtliga upp till 900 MB  
0,60 kr
CD-RW
Samtliga upp till 900 MB
0,95 kr
DVD-R/+R
4,7 GB
2,65 kr
DVD-RW/+RW
4,7 GB
4,25 kr
DVD-RAM
4,7 GB
4,25 kr
DVD-R/+R Double Layer  
4,7 GB
4,25 kr
För MP3-spelare, videospelare och liknande anordningar med inbyggt minne gäller följande nya ersättningsnivåer fr o m den 1 juni 2008:
Lagringskapacitet
Ersättning
50- 80 GB
175 kronor
81-160 GB
225 kronor
161-250 GB
250 kronor
>250 GB
300 kronor
Lagringskapacitet
Ersättning
50- 80 GB
175 kronor
81-160 GB
225 kronor
161-250 GB
250 kronor
>250 GB
300 kronor

Lagringskapacitet
Ersättning
50- 80 GB
175 kronor
81-160 GB
225 kronor
161-250 GB
250 kronor
>250 GB
300 kronor


För MP3-spelare, videospelare och liknande anordningar med inbyggt minne gäller följande nya ersättningsnivåer fr o m den 1 juni 2008:
Lagringskapacitet

Ersättning
 
50- 80 GB
175 kronor
81-160 GB
225 kronor
161-250 GB
250 kronor
>250 GB
300 kronor
Copyswede

För anordningar med mindre än 50 GB lagringskapacitet blir ersättningen 3,50 kr per GB.
För analoga ljudkassetter (C-kassetter) och VHS-kassetter (E-kassetter) utgår ersättning med 2,5 öre per inspelningsbar minut. 

Det är tillåtet att sälja ersättningsfritt till registrerade professionella användare.

 För uppdaterad information och ansökan, gå till Copyswede (http://www.copyswede.se/) hemsida.
Mer information om

Product added to wishlist
Product added to compare.